June 23, 2014

Mis on pildil valesti?

Eelmisel aastal saatis Innove koolidesse 3.klassi matemaatika tasemetöö hindamisjuhendi. Seal oli "uut" matemaatikat nii palju, et hakkasin kahtlema mõne kodaniku vaimses seisundis.

Vaadake ühte pilti ja mõelge, kas siin on kõik korras?


No comments: