September 25, 2014

Riukalikud ülesanded matemaatikas

„Riukalikud“ ülesanded põhikooli matemaatikast

Me leiame põhikooli eksamitöödest igal aastal ülesandeid, mis on justkui lapse jaoks ootamatud, st nad ei ole selliseid ülesandeid varem lahendanud. Tegelikult on see ka arusaadav, sest kõikideks võimalikeks elujuhtumiteks pole võimalik last lihtsalt koolis ette valmistada.

Samas saame me teha seda, et paneme nad lahendama ülesandeid, mis ei ole tüüpülesanded ehk väljuvad siis teatavatest raamidest. Selliseid ülesandeid on minu raamatus „Matemaatika tööraamat põhikooli lõpetajale“, kuid ma ei saanud keskenduda ainult sellele teemale.

Koostöös ühe kogenud matemaatikaõpetajaga on tekkinud mõte teha selline kursus, kus koostame selliseid nn riukalikke ülesandeid. Usun, et rühmades töötades saame me suurepärase tulemuse. Loodetavasti annavad ülesannete autorid loa need saata kõikidele kursusest osavõtjatele.

Omalt poolt pakun välja ca 60 ülesannet, mis ei ole standardsed, kuid nad pole ka rasked ka õpilased saavad nendega hakkama. Lihtsalt on vaja väljuda teatavatest „raamidest“. Kindlasti ei ole tegemist nn olümpiaadiülesannetega ning püame vältida neid vigu, mida ei teinud varasemad põhikooli eksami koostajad, kus ette antakse andmed, küsitakse üht, aga vastuseks soovitakse hoopis midagi muud.

Juttu tuleb ka sellest, missuguse täpsusega vastus anda, et ei tekiks arusaamatusi.

Kursus toimub koolivaheajal kas 23.10 või 24.10 (kui on teised eelistused, siis saab ka muuta). Kursuse hind on 40 eurot (koos õppematerjalidega, ei lisandu käibemaks). Kõik kursusest osavõtjad saavad ka vastava tunnistuse.

Minu kodulehe esilehel on teatavad küsimused, palun kõikidele meile vastata e-postiga allarveelmaa8@hotmail.com , et saaksin esitada arve ning kirjutada tunnustuse.

Lugupidavalt
Allar Veelmaa

No comments: