December 9, 2015

Omast võttest selili!
Tartu Postimees on vähem kui nädalaga avaldanud kaks matemaatika õpetamise tulevikku puudutavat artiklit. 1. detsembri lehest võime lugeda, et lähitulevikus kolivad eksamid arvutisse. Juba 7. detsembri lehes ilmus veelgi põrutavam uudis – kavas on gümnaasiumis kaotada kitsa ja laia matemaatika eraldi õpetamine ning vähendada ka matemaatika õpetamiseks eraldatud aega - jutt on üheksast või kümnest kursusest senise 14 asemel laias matemaatikas.

E-eksamitest

Riigieksamisüsteemi, mis on niigi kummaline (kitsas ja laias eksamitöös on 50% ulatuses analoogilisi ülesandeid) tahetakse veelgi moderniseerida. Jutt on kavandatavatest e-eksamitest, mille sooritamisel õpilased lahendavad ülesanded arvuti taga ja tõenäoliselt on siis lahenduste (vastuste) õigsuse hindajaks ka arvuti. Esmapilgul väga innovaatiline lähenemine on mitmel põhjusel vähemalt esialgu täiesti vastuvõetamatu.

Esiteks: puudub matemaatika eksami läbiviimiseks tarkvaralahendus. Kui e-eksam kavatsetakse läbi viia EIS-i abil, siis julgen öelda, et see süsteem on matemaatika eksami läbiviimiseks kõlbmatu. Mõningat liiki ülesannete lahendamise oskust on võimalik küll kontrollida, kuid täiesti puudub lahenduskäigu kommenteerimise võimalus, õpilane ei saa sisestada ülesande lahendust matemaatiliste sümboolite abil. Mõne ülesande puhul on vaja teha selgitav eskiis või joonis ja ka selliseid vahendeid EIS ei sisalda. Loomulikult ei saa eksamit läbi viia süsteemiga, mida õpilane pole varem kasutanud ning mis on tema jaoks täiesti uus. Teiseks: kuidas sooritavad eksami need gümnasistid, kes ei saa tervislikel põhjustel arvutit kasutada? Kuidas kavatsetakse eksam läbi viia koolis, kus on viis paralleelklassi 150 koolilõpetajaga?


Mitu sammu tagasi

Kõik gümnaasiumiõpilased pole huvitatud matemaatika süvitsi õppimisest ning seepärast loodigi valikuvõimalus kitsa ja laia matemaatika kursuse vahel. Esimene on mõeldud neile, kes ei seo oma edasisi õpinguid reaalteadustega ja saavad gümnaasiumis enam valida neid kursusi, mis rohkem huvi pakuvad. Laia matemaatika valinud gümnasistid õpivad matemaatikat sellises mahus, mis võimaldab õpinguid jätkata erialadel, mille puhul tuleb tõsiselt kokku puutuda kõrgema matemaatikaga. Kui gümnaasiumis loobutakse matemaatika kitsast ja laiast kursusest ning selle asemel tuleb matemaatika kursus kolme nädalatunniga, siis jõuame aega, millist pole veel olnud. Nii väikses mahus pole Eestis matemaatikat gümnaasiumis kunagi varem õpetatud ning jutt reaalteaduste olulisusest pole tõsiselt võetav.

Soome koolis on aastaid õpetatud kitsast ja laia matemaatikat ja pole kuulda olnud, et nad kavatseks sellest loobuda. Laiast matemaatikast loobumine tähendab seda, et varsti pole meil enam noori, kes suudavad ülikoolides õppida tehnilistel erialadel (juba praegu on sellega probleeme), matemaatikateaduskonnad jäävad tühjaks ning IT spetsialiste hakkame otsima pagulaste hulgast, sest puuduliku matemaatilise haridusega ei ole võimalik programmeerijaks saada. Mingid lisakursused jms ei kompenseeri kohustuslike kursuste arvu vähendamist, sel juhul valitakse koolides väga erinevaid kursusi ning nende (loe: mittekohustuslike) kursuste omandatust ei saa eksamil ka kontrollida. Seega hakkame edaspidi tegema praeguse kitsa kursuse laadseid eksameid, mille tulemusi ei pruugi ükski endast lugupidav välismaa ülikool aktsepteerida. Jätame siis noored ilma võimalusest õpingute jätkamisest piiri taga?

Ma saan aru mõne koolijuhi murest, et laia ja kitsa matemaatika õpetamine on kulukas ja sunnib otsima õpetajaid, kes on võimelised ühte või teist kursust õpetama. Püüan mõista ka lapsevanemaid, kelle arvates on matemaatika saatanast ja matemaatika õpetaja saatana saadik maa peal ning matemaatikast mittearusaamine ei takista edukas olla. Ometigi on just koolijuhi ja ka õpetaja ülesanne lapsele selgeks teha see, mis kaasneb ühe või teise valikuga (kitsas ja lai matemaatika) või selle puudumisega.

Kitsa ja laia matemaatika jaoks koostatud õpikud ja hulgaliselt lisamaterjale ning selleks on kulutatud  suured summad maksumaksja raha. Tagasiminek kiviaega tähendab seda, et kogu õppekirjandus vajab taas uuendamist, sest praegused kitsa kursuse õpikud pole ühise kursuse puhul oma „kitsuse“ ja hirmkalli hinna tõttu kasutatavad ning käibivad laia kursuse õpikud on siis liiga „laiad“.

Kas 21. sajandi kool saabki olema selline, kus valikuvõimaluste avardamise asemel hakkame neid jõuga piirama? Ma loodan siiralt, et matemaatikaõpetajad, ülikoolide matemaatikud, Koolimatemaatika ühendus ja arukad lapsevanemad võtavad selles küsimuses ühtse seisukoha ja ei luba Eestimaal matemaatika õpetamist lõplikult likvideerida.

Enne järjekordse uuendusidee avalikustamist tasub haridusametnikel nõu küsida asjatundjatelt ja mõelda vastutustundlikult võimalikele tagajärgedele. See aeg peab ükskord ümber saama, kus keegi millegi eest ei vastuta ja omast võttest selilikukkumine on normiks muutunud.

Allikad:

No comments: